Hvad ydes der tilskud til?
Tandlægehjælpen fra den offentlige sygesikring omfatter almindeligt forekommende behandlinger som regelmæssig og diagnostisk undersøgelse, tandrensning, diagnostisk og forebyggende grundydelse, individuel forebyggende behandling, kontrol efter forebyggelse, tandfyldning, rodbehandling, tandudtrækning, visse operative indgreb samt undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse (paradentose).

Hvor meget ydes der i tilskud?
Der ydes et tilskud på 40 pct. af tandlægens honorar. Dog får unge under 26 år et tilskud på 65 pct. til regelmæssig diagnostisk undersøgelse. Der gives 30 pct. i tilskud til bitewings (røntgen), der optages i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse. Ved operative indgreb, fyldninger og rodbehandlinger ydes tilskuddet med et fast beløb.

Børn og unge <18 år
Den kommunale børnetandpleje for børn under 18 år er gratis. Unge mellem 16 og 18 år har mulighed for at vælge mellem behandling hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge, som indgår i det kommunale tandplejetilbud. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til kommunen.

Sygeforsikringen Danmark
Du kan også få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem.